Leki przeciwzakrzepowe, przepisywane są dla osób, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi. Dochodzi do tego gdy krew zamienia się z cieczy w ciało stałe1. Osoby będące w grupie ryzyka wystąpienia zakrzepów to osoby u których występują niektóre rodzaje nieregularnego rytmu serca (Migotanie przedsionków), pacjenci u których wszczepiona jest mechaniczna zastawka serca lub osoby, u których występują zaburzenia podczas krzepnięcia krwi. Lekarz może również zapisać Ci lekarstwa przeciwzakrzepowe, w przypadku przebytego udaru mózgu, ataku serca, zatoru płuc czy tez zakrzepów w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych.

Przyczyny powstawania skrzepów.

Migotanie przedsionków jest jednym z najpopularniejszych rodzajów nieregularnego bicia serca lub rytmu serca występującym w jego górnych obszarach. Schorzenie to występuje u ok 4 % osób powyżej 60 roku życia i prawie u 10 % osób po 80 r.ż.2 .Przedsionki nie opróżniają się z całości krwi w nich zawartej , co skutkuje tym ze nasz organizm nie dostaje takiej ilości krwi jaka jest mu potrzebna. Przyczyną powstania zakrzepów może być to ze krew nie porusza się płynnie w naczyniach i sercu, powstały zakrzep może się oderwać i spowodować udar.

Powstawanie skrzepów

Skrzepy mogą tworzyć się w wielu różnych okolicznościach oraz w różnych miejscach w naszym organizmie. Gdy skrzep formuje się w naczyniach krwionośnych lub sercu nazywany jest skrzeplina. Gdy skrzeplina oderwie się i przemieszcza się z jednego miejsca w organizmie do drugiego nazywana jest zatorem. Ostatecznie zatrzymać się może w naczyniach krwionośnych których średnica jest mniejsza niż średnica skrzepu. Mogą one zagrażać naszemu życiu i zatrzymać w mózgu, sercu, tkankach lub płucach i są przyczyna udarów mózgu, zawału serca czy tez zator płuc. 

Udarem jest określana nagła utrata czynności mózgu, która jest wynikiem problemów naczyniowo-krwionośnych których zadaniem jest dostarczenie do mózgu krwi i tlenu. Udary możemy podzielić na niedokrwienne (niedostateczne dostarczenie krwi i tlenu do mózgu w wyniku zatoru) i krwotoczne (spowodowane wylewem krwi do mózgu). Wg ASA 80% udarów to udary niedokrwienne. 

Atak serca jest główna przyczyną zgonów. Do zawału serca zwanego również zawałem mięśnia sercowego dochodzi gdy zostaje uszkodzona jego część w wyniku przerwania dopływu krwi do mięśnia sercowego. Najczęstsza przyczyną zablokowania tętnicy wieńcowej (doprowadzającej krew do serca) jest skrzep. Lekarstwa przeciwzakrzepowe, są zapisywane w celu zapobiegania tworzenia się skrzepów po ataku serca.

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (ŻchZZ) obejmuje przypadki występowania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Ten rodzaj zakrzepu występuje w układzie żylnym i najczęściej dotyczy zakrzepicy żył głębokich nóg gdy dochodzi do częściowego lub całkowitego ich zablokowania. Zakrzepica żył głębokich najczęściej występuje po urazie, poważnej operacji, po długotrwałym unieruchomieniu (np. podczas podróżny samolotem) oraz u osób z zaburzeniami krzepnięcia. Do zatoru płuc dochodzi najczęściej gdy jeden lub większa ilość skrzepów krwi oderwie się i osadzi w jednej z żył płucnych. 

 

  1. Lim W, Crowther MA, Ginsberg JS. Venous thromboembolism. In: Hoffman R, Benz EJ, Shattil SS, et al, eds. Hematology: Basic Principles and Practice. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone; 2008:chap 135.
  2. Lafuente-Lafuente C, Mah I, Extramiana F. Management of atrial fibrillation. BMJ. 2009;b5216.