Zawartość strony internetowej PTINR.pl jest wyłącznie w celach informacyjnych. Zawartość nie ma być substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Zawsze należy zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w sprawach dotyczących stanu zdrowia lub leczenia. Nie wolno ignorować profesjonalnych porad medycznych lub opóźniać ich z powodu czegoś, co można przeczytać na stronie internetowej PTINR.pl. Opieranie się na jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez PTINR.pl jest wyłącznie na własne ryzyko. Strona opiera się na oryginalnej stronie PTINR.com.