Przez ponad 60 lat leki należące do grupy antagonistów witaminy K (warfaryna, acenokumarol) były jedynymi dostępnymi doustnymi antykoagulantami do prewencji udaru mózgu i zatorowości obwodowej u chorych z migotaniem przedsionków. Niedawno opracowano kilka nowych leków, niewymagających rutynowego monitorowania efektu przeciwkrzepliwego, co zapoczątkowało nową erę w antykoagulacji. Bezpośredni inhibitor trombiny (dabigatran) i inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban i apiksaban) to nowe doustne antykoagulanty. Choć wyniki tych badań są bardzo zachęcające, to kilka praktycznych zagadnień (np. brak swoistego antidotum, bezpieczeństwo długoterminowego leczenia i opłacalność stosowania w codziennej praktyce klinicznej) wciąż wymaga wyjaśnienia.

Tradycyjne leki, których długoletnie stosowanie powoduje, że większość lekarzy nie ma obaw przed ich stosowaniem, są tanie, jednak musimy dodać jeszcze koszty domowej samokontroli wskaźnika INR.

Alternatywą są nowe leki przeciwzakrzepowe. Ich podstawową zaletą jest możliwość stosowania stałej dawki leku przez cały okres leczenia (nie wymagają monitorowania parametrów układu krzepnięcia). Mają one jednak swoje ograniczenia. W przypadku dabigatranu bezwzględnym przeciwwskazaniem jest niewydolność nerek. Refundacja tych leków obejmuje ograniczoną ilość wskazań: leczenie przeciwzakrzepowe po wszczepieniu protezy stawu kolanowego i biodrowego, zakrzepicy żył głębokich.

Można teraz w prosty sposób przekonać się, która z metod jest cenowo bardziej opłacalna. Wpisując odpowiednie parametry w kalkulatorze. I Porównać koszty leczenia tradycyjnymi, sprawdzonymi lekami przeciwkrzepliwymi z wykorzystaniem domowej kontroli wskaźnika INR, z nowoczesnymi lekami przeciwkrzepliwymi niewymagającymi badania INR.