Warfaryna

Warfaryna jest lekiem przeciwzakrzepowym stosowanym, aby zapobiegać tworzeniu się oraz rozrastaniu zakrzepów we krwi oraz naczyniach krwionośnych. Należy pamiętać, że działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (nazwa marki Coumadin®) nie sprowadza się do rozrzedzenia krwi, lecz powoduje zmniejszenie jej zdolności do krzepnięcia, przez co zapobiega tworzeniu się zakrzepów.

Doustne leki przeciwzakrzepowe charakteryzują się długim okresem półtrwania. To czas, w jakim poziom leku we krwi redukuje się do połowy w stosunku do jego pierwotnej ilości. Okres ten mierzony jest w dniach. Długi czas półtrwania z kolei pozwala na elastyczność w dawkowaniu  ponieważ zmiany następują powoli, a leki te są bezpieczne.

Historia Warfaryny

Według danych Agencji Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej, Warfaryna została odkryta w 1933 roku po tym jak w Ameryce Północnej i Kanadzie zaczęło umierać bydło z powodu krwotoków wewnętrznych. Fakt ten przykuł uwagę profesora Karl Paul Link z Uniwersytetu w Wisconsin, który wyizolował antykoagulant z pożywienia bydła.

Bydło było karmione słodkim sianem ( koniczyną), a objawy nasilały się, gdy podnosiła się wilgotność. Link oraz jego współpracownicy odkryli, że kumaryna ulega utlenieniu w wilgotnym sianie prowadząc do powstania dikumarolu. Dalsze badania w latach 50 wykazały, że warfarynę można stosować u ludzi, jednocześnie opatentowano ją jako Coumadin® . Lek jednak został być powszechnie używany dopiero po zastosowaniu go u prezydenta Dwight D. Eisenhower'a, ktory miał atak serca.