Bardzo często zadawanym pytaniem jest: Jaka jest prawidłowa ilość witaminy K, którą powinien przyjmować pacjent przyjmujący antykoagulanty. Prosta odpowiedz niestety nie jest możliwa. Należy pamiętać, iż każdy z pacjentów jest inny, więc bardzo ciężko jest ustalić jedną odpowiednią wartość zalecaną dla wszystkich. Waga, wiek, płeć pacjenta wszystkie te parametry mają wpływ na ilość witaminy K, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Witamina K ciągłe pozostaje tematem trudnym dla wielu pacjentów. Pierwszą zasadą jest związek Witaminy K i lekarstw. Witamina K zmniejsza efekt ich działania. Wysokie spożycie witaminy K zmniejsza współczynnik INR. Wpływ witaminy K na leki jest zależny od ilości oraz częstotliwości jej spożywania.

Chociaż powszechnie mówi się, że witamina K jest zawarta w wielu warzywach zwłaszcza w tych zielonych, to nie można ograniczać się tylko do sprawdzania jej zawartości w tych składnikach. Należy pamiętać, że zawarta jest ona również w olejach, sosach do sałatek i w niektórych napojach. Im więcej witaminy K przyjmuje pacjent tym będzie ona bardziej wpływała na jego lekarstwo skracając jego czas działania.

Drugą zasadą jest to, że należy pamiętać, że zarządzanie podażą witaminy K jest ciężkie i należy pamiętać, że ogromna ilość produktów ją zawiera. Pacjenci są zachęcani, aby starali się by ich dieta była stabilna, zrównoważona i zdrowa, a co najważniejsze aby monitorowali przyjmowane produkty, dzięki temu dawka przyjmowanego leku może być dopasowana do ich diety. Pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe muszą być świadomi tego, które produkty zawierają witaminę K i w jakich ilościach. Tak samo jak pacjent z cukrzycą musi kontrolować poziom cukru w posiłkach, odpowiednio pacjent przyjmujący antykoagulanty musi kontrolować poziom witaminy K.

Ponieważ to właśnie warzywa są najczęstszym źródłem witaminy K pacjent powinien prowadzić dziennik w którym zapisuje jakie pokarmy spożył. Szczególnie powinien określić te warzywa, które spożywa najczęściej i najchętniej pomiędzy kolejnymi testami krwi.

Wg Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, zalecana dawka przyjmowanej witaminy K u osoby zdrowej waha się pomiędzy 60-80 mg u kobiet oraz 80-120mg u mężczyzn. Witamina K ma znaczący wpływ na wzrost kości, utrzymania ich prawidłowej gęstości, a także na prawidłowy proces krzepnięcia.

Prawidłowa ilość przyjmowanej witaminy K jest ścisłe powiązana z dawką przyjmowanego leku. Wiąże się z tym przyjmowanie niższej dawki antykoagulantów i niższe spożycie witaminy K lub wyższa dawka leków oraz wyższe spożycie Witaminy K. Ilość przyjmowanej przez Ciebie witaminy K powinna być określona przez twojego lekarza. Najważniejszym celem jest zdrowa dieta i prawidłowy wynik INR. Jeżeli oba te cele są osiągnięte, oznacza to że idealny poziom przyjmowania witaminy K został przez Ciebie osiągnięty.