Zapewne już znasz skutki palenia oraz jego wpływ na zdrowie Twoich płuc, wiemy że może powodować raka płuc, ale palenie ma związek również z chorobami serca, zawałem serca i udarem. Palenie papierosów jest przyczyną co 5 zgonu rocznie.1,2 Jest główną przyczyna śmierci oraz chorób.

Palenie powoduje również występowanie choroby wieńcowej, czyli głównej przyczyny śmierci. Może powodować również osłabienie krążenia poprzez zwężenie naczyń krwionośnych.3,4

Przy paleniu rośnie również ryzyko wystąpienia zawału serca oraz udaru mózgu. Podczas palenia tlenek węgla jest przenoszony do krwiobiegu. Co jest przyczyną zmniejszenia ilości tlenu wiązanego z hemoglobina w czerwonych krwinkach i gorszym dotlenieniem. Tlenek węgla zwiększa ilość cholesterolu, który odkłada się, co może powodować stwardnienie i usztywnienie ścian tętnic. Udar może być spowodowany krwawieniem z osłabionych lub zablokowanych przez zakrzep naczyń krwionośnych.1

Gromadzenie się cholesterolu może prowadzić do chorób serca i zwiększa prawdopodobieństwo ataku serca.

Nikotyna może powodować również utwardzenie się ścian tętnic, jak i wzrostu ciśnienia krwi, przyspieszenia bicia serca oraz zwężenia tętnic. Nikotyna jest związkiem chemicznym, który może pozostać w ludzkim organizmie przez 6 do 8 godzin po zakończeniu palenia.1

Według raportu otrzymanego z of the Surgeon General and the American Heart Association nigdy nie jest za późno, żeby przestać palić. Rzucenie palenia przynosi korzyści zarówno natychmiastowe, jak i te długotrwale:1

  • 20 minut po rzuceniu palenia ciśnienie krwi wraca do normy,
  • 12 godzin po rzuceniu palenia poziom tlenu we krwi wraca do normy,
  • rok po rzuceniu palenia ryzyko zawału serca spada o 50%
  • 3-15 lat po rzuceniu palenia ryzyko udar mózgu spada do wartości osiąganej u osób niepalących
  • 10 lat po rzuceniu palenia ryzyko zapadnięcia i śmierci w wyniku raka płuc spada o połowę

Osoby przyjmujące doustne antykoagulanty

Badania kliniczne wskazują na to, że palenie może mieć wpływ na działanie antykoagulantów poprzez zwiększenie jego klirensu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia jego efektywności.5

Domowa kontrola INR pomoże poprawić kontrolę nad lekarstwami. Częstsze badanie wykorzystywane przez pacjentów samodzielnie jest cennym narzędziem do wykrywanie wahań wskaźnika INR i pomaga we współpracy z lekarzem, aby prawidłowo mógł kontrolować twoja dietę lub dawkę leku. 6

 

  1. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2004.
  2. Centers for Disease Control and Prevention. Annual Smoking-Attributable Mortality, Years of Potential Life Lost, and Productivity Losses—United States, 2000–2004. Morbidity and Mortality Weekly Report 2008;57(45):1226–8.
  3. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2004 [accessed 2012 Jan 10].
  4. Institute of Medicine. Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects: Making Sense of the Evidence. Washington: National Academy of Sciences, Institute of Medicine, 2009 [accessed 2012 Jan 10].
  5. Center for Medicare and Medicaid Services. Decision Memo for Prothrombin Time (INR) Monitor for Home Anticoagulation Management  (CAG-00087R) [Memorandum]. Baltimore, MD. 2008.